החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), תשע"ה- 2014

יש שאומרים ששיעור הגירושין עלה מכיוון שכיום זה הרבה יותר קל להתגרש. אולם בפועל תהליך הגירושין אינו קל לאף אחד מהצדדים המעורבים. לכן ישנם חוקים אשר נועדו להסדיר את התהליך ולעזור לבני הזוג לפתור את הסכסוך ביניהם. אחד החוקים שישנם הוא החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), תשע"ה- 2014. מטרתו היא לעזור לזוגות שרוצים להתגרש להימנע מסחבת משפטית, לפתור את הסכסוך ביניהם בדרך חלופית ולהגיע להסכמה מחוץ לכותלי בית המשפט. 

ביולי 2016 תקנות החוק נכנסו לתוקפן, כתוצאה מכך כל בקשה שמוגשת לבית המשפט או כל תביעה של סכסוך משפטי, תוגש כבקשה ליישוב סכסוך. 

מה קורה לאחר הגשת הבקשה?

לאחר הגשת הבקשה, בני הזוג מחויבים לעבור לטיפולם של עובדי יחידת הסיוע מטעם בית המשפט. יחידת הסיוע כוללת עובדים סוציאליים או עורכי דין והטיפול כולל 4 פגישות מהו"ת, ראשי תיבות למידע, היכרות ותיאום. במקביל, לאורך התקופה שנמשכת בין 45 ל- 60 ימים חל עיכוב תהליכים ולכן בני הזוג לא יוכלו להגיש תביעות לבית הדין בנושאים שקשורים לסכסוך, אלא אם כן מדובר בבקשה לסעד זמני או דחוף, הקפאת כספים בבנקים ועיכוב יציאה מהארץ. 

מה כוללות הפגישות ביחידת הסיוע?

בארבעת הפגישות של יחידת הסיוע, יוצג בפני בני הזוג ידע שקשור להסכם הגירושין לרבות:

  • חלוקת כספים ורכוש
  • הסדרי שהייה עם הילדים
  • תשלום מזונות ומדור
  • ועוד נושאים שחשובים לשני בני הזוג

מעבר לכך, בונים תוכנית פעולה להמשך, תוך שקובעים הסדרים זמניים המתייחסים לסוגיית המזונות והסדרי השהות עם הילדים. במהלך הפגישות מפנים או ממליצים לפנות למגשר גירושין על מנת שיסייע ליישב את הסכסוך, או לחלופין לגורמים אחרים כמו טיפול זוגי, כדי להגיע להסכמות. בשלב הסופי, על בני הזוג מוטל להחליט מהי הדרך שבחרו: האם הם ממשיכים להליך המשפטי או שבחרו בהליך חלופי לסיום הסכסוך כמו למשל גישור גירושין. 

סיימנו פגישות מהו"ת – מה קורה עכשיו?

בפני בני הזוג שרוצים להתגרש עומדות שתי אפשרויות עיקריות לאחר ארבעת פגישות המהו"ת והן: לפנות לגישור או להמשיך להליך משפטי. כאשר בני זוג בוחרים בגישור כדרך לסיים את הסכסוך, ומצליחים להגיע להסכמות ולהסדר שרואה את שני הצדדים, ניתן לקחת את ההסכם לבית המשפט ולתת לו תוקף של פסק דין. 

במידה ובני הזוג אינם מצליחים להגיע להסכמות, או לחלופין, החליטו להמשיך עם ההליך המשפטי ולא לבחור בדרך החלופית של גישור, באפשרותם להגיש תביעות לבית המשפט בפרק זמן שלא עולה על 15 ימים. במקרה זה תהיה קדימות לצד שהגיש ראשון את הבקשה ליישוב הסכסוך. 

מהו החידוש של החוק וכיצד הוא משפיע על תהליך הגירושין? 

עד שהחוק נכנס לתוקפו, בית המשפט (רבני/משפחה) דן בכל סכסוך משפחתי שהגיע אל פתחו. כתוצאה מכך בתי המשפט החלו לקרוס תחת העומס, הן בשל ריבוי מקרי הגירושין והן בשל דיונים חוזרים שנערכו כמה שנים לאחר הפרידה בשל ריבים בין בני הזוג. בד בבד, עם השנים החלה לחלחל לתודעה האפשרות של גישור כהליך חלופי וזוגות רבים החלו לפנות דווקא אל מגשרים ולא אל עורכי דין כאשר רצו לפרק את החבילה. הסיבה העיקרית לכך היא שהסכם גירושין שנכתב לאחר תהליך גישור לוקח בחשבון את כל הרבדים של הפרידה, לא רק אלו הטכניים אלא גם הרגשיים. יותר מכך, המגשרים אינם לוקחים צד בתהליך גישור ומסייעים לבני הזוג לשתף פעולה ולשמור על יחסים טובים למען הילדים ולמען עצמם בעתיד.