תקנון אתר המגשרים ומדיניות הפרטיות

מוגש ע"י "המגשרים"

קליניקה לגישור ומרכז לאימון מגשרים

מבית המגשרת ועו"ד הילה מאור

מרח' עמק דותן 25, מודיעין

תקנון תנאי השימוש באתר המגשרים

תנאי שימוש – כללי

אתר אינטרנט זה מופעל על-ידי המגשרים מבית הילה מאור  (להלן: "המגשרים"). ניתן לפנות אל המגשרים לפי הפרטים המצורפים בסוף תנאי השימוש. עליכם לקרוא תנאים אלה היטב, שכן כל שימוש באתר, גלישה בו, צפייה או שימוש בתכנים מעידה על הסכמתכם ואישורכם את האמור בתנאי שימוש אלו. אם אינכם מסכימים עם אחת מתניות ההסכם, אין לכם רשות לגלוש באתר זה או לעשות בו כל שימוש, לרבות שימוש במידע שבו. תנאי שימוש אלה מהווים חוזה בינך לבין המגשרים, על כל תנאיו, סעיפיו והקישורים שבו. כל שימוש באתר, בתכנים המוצגים בו ובקוד האתר כפוף לתנאי השימוש שלהלן, לרבות שימוש מרחוק באמצעות טכנולוגיית עזר, לרבות גלישה סלולרית, RSS או כל אמצעי טכנולוגי אחר.

שינויים ועדכונים – המגשרים שומרת על זכותה הבלעדית לשנות, לעדכן או להפסיק את השירות הניתן באמצעות אתר זה, וללא הודעה מראש. המגשרים שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש באתר מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של המגשרים וללא הודעה מראש. הנוסח המעודכן של תנאי השימוש יופיע בדף זה, ונוסחם העדכני ביותר של תנאי השימוש הוא הגובר.

בתנאי שימוש אלו, למונחים הבאים תהיה המשמעות המצוינת:

"תכנים" – כל תוכן המופיע באתר או המרכיב את האתר, לרבות טקסט, תמונה, אנימציה, קוד מקור, עיצוב, אלמנטים גרפיים, רכיבים אינטראקטיביים;

"גולש" – כל גולש לאתר, בין אם הגולש גולש באתר בעצמו או באמצעות אחר, לרבות אדם או חברה או כל ישות המפעילים רכיב טכנולוגי הגולש באתר מטעמם או עבורם;

שימוש באתר

השימוש באתר מוצע לגולש בכפוף להסכמתו לכל האמור בתנאי השימוש. האתר מוצע לך, הגולש, כפי שהוא (AS-IS), וכפוף לשינויים לפי שיקול דעתה הבלעדי של המגשרים, מעת לעת וללא הודעה מראש. אתר זה נועד עבור שימוש אישי-לא מסחרי (personal non-commercial) בלבד. נאסר לחלוטין כל שימוש מסחרי באתר, בתכניו, או בכל רכיב שלו. איסור זה חל גם על שימוש בכל אמצעי טכנולוגי עבור שימוש שאינו אישי או שימוש מסחרי, לרבות אמצעים טכנולוגיים כלשהם.

המידע באתר אינו מהווה יעוץ רפואי, משפטי, כלכלי או כל יעוץ אחר ונועד להרחבת הידע האישי בלבד. בכל שאלה יש להתייעץ עם איש מקצוע מומחה. מובהר בזאת כי אין להסתמך על המידע באתר זה לביצוע כל פעולה.

במידה ובאתר זה מותקן מחשבון לצורך ביצוע חישובים מכל סוג ומין יובהר ויודגש כי כל זכויות היוצרים מכל מין וסוג בתוכנה ו/או בקוד המקור שלה שייכים לבעל המחשבון בלבד, ובהתאם אין להעתיק ו/או להטמיע ו/או לעשות כל שימוש מכל סוג ומין במחשבון. למרות האמור לעיל בעל הזכויות נותן רישיון שימוש אישי שאינו מסחרי וזאת לשימוש אך ורק במסגרת האתר.על מנת להסיר ספק יצויין, כי כל שימוש שאינו מותר יגרור הגשת תביעה לבית המשפט המוסמך, זאת, בגין הפרת זכויות יוצרים ורישיון השימוש.

סריקת רובוטים (ROBOTS)

סריקת רובוטים (robots, crawlers, spiders) של תכני האתר מותרת אך ורק עבור רובוטים של חברות מנועי החיפוש, ואך ורק למטרת הוספת האתר לאינדקס מנועי החיפוש. חל איסור על שימוש ברובוטים לסרוק את תוכן האתר לכל מטרה אחרת, לרבות סריקה על-ידי גורמים שאינם חברות מנועי החיפוש. איסור זה חל על חברות אם, חברות בת וחברות אחות של חברות החיפוש הגדולות.

קניין רוחני

למעט היכן שיצוין אחרת, בכל הקשור באתר כל הזכויות שמורות לחברה. הזכויות שמורות בכל הקשור אל כל רכבי האתר, לרבות כותרות, טקסטים, מוסיקה, מנגינה, רכבי אודיו ואפקטים, תמונות (מלבד תמונות אשר זכויות היוצרים בהן שייכות לגורמים אחרים), גרפיקה, עימוד, אלמנטים עיצובים, קישורים וקוד המקור. נאסר במפורש להעתיק כל חלק שהוא מן האתר לכל מטרה שהיא ובכל צורה שהיא, טכנולוגית ואחרת. איסור זה כולל איסור על העתקת כותרות, טקסטים, מוסיקה, מנגינה, רכבי אודיו ואפקטים, תמונות, גרפיקה, עימוד, אלמנטים עיצובים, קישורים וקוד המקור. חל איסור מפורש על שימוש ברובוטים או כל אמצעי אחר, טכנולוגי ושאינו טכנולוגי, על מנת להעתיק, לסרוק, או לייצר עותק חלקי או שלם של המידע המופיע באתר. חל איסור מפורש לבצע בתוכן או בכל חלק מהאתר כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לתוכן המוגן לרבות הצגת כל חלק מהתוכן במסגור בכל הקשור בשימוש מסחרי בתכנים הנמצאים באתר, לרבות בכתבות המלאות באתר, ניתן לפנות אל המגשרים בפניה לרכישת רישיון מסחרי עבורם. פרטי ההתקשרות מופיעים בסוף תנאי השימוש.

שימוש ב-RSS

טכנולוגיית ה-RSS מאפשרת לחברה לשלוח אל המנויים על זרם ה-RSS של האתר את כותרות המאמרים ואת תוכנם, או כל חלק מהם. זרם ה-RSS של האתר נועד גם הוא לשימוש פרטי-לא-מסחרי בלבד. על אף האמור, ניתן בזאת רישיון מסחרי זמני להציג כותרות המאמרים המוצגים באתר בתוספת שלושת המשפטים הראשונים, והם בלבד, בשימוש מסחרי, תחת התנאים הבאים:

א. לא נגבה כסף בצורה ישירה או עקיפה עבור גישה אל התכנים הנלקחים מהאתר;

ב. ניתן קישור בגוף האתר שבו מופיעים הכותרת ושלושת המשפטים חזרה אל אתר המגשרים. כמו כן, חובה על טקסט העוגן (Anchor text) להיות "הכתבה מפורסמת במלואה באתר המגשרים" וטקסט זה בלבד. מעבר לכך, על גודל הגופן המפנה חזרה לאתר המגשרים להיות באותו גודל בו מופיעה הכותרת או שלושת המשפטים, או הגדול מביניהם. גופן טקסט העוגן יהיה בצבע ככל הקישורים באותו עמוד בו הוא מוצג, או שיופיע בצבע הבולט בצורה משמעותית מהרקע שלו, לפי הבולט מביניהם;

ג. חל איסור על אכסון הכותרות והמשפטים מאתר המגשרים בצורה שאינה מקוונת (off-line) בכל טכנולוגיה שהיא, לרבות כל טכנולוגיה וצורת ארכיב;

ד. שימוש בכותרות ובשלושת המשפטים הראשונים יכול שיהיה אך ורק בצורה מקוונת הזמינה לקהל הרחב ללא כל הגבלה, וחל איסור על שימושם בכל מקום או מתחם הדורש שם משתמש או שם משתמש וסיסמא על מנת להיכנס;

ה. המגשרים שומרת לעצמה את הזכות לשלול רישיון זה בכל שלב וללא הודעה מראש. מעבר לזה, המגשרים גם שומרת על זכותה להתחיל בכל שלב לגבות כסף עבור רישיון מסחרי זה וללא הודעה מראש;

ו. נוסחו המעודכן ביותר של רישיון מסחרי זה הוא הקובע, והוא בלבד. תוקפו חל רטרואקטיבית, ובכל מקרה בעתיד בו תבחר המגשרים לשלול את פרסום המידע שלה באתר או באתרים אחרים, מסכים כל מי שבוחר להשתמש ברישיון זה כי יפעל בכפוף להנחיות הנוסח העדכני, לרבות מחיקת תכנים של המגשרים שפורסמו בעבר באתר או באתרים מסחריים אחרים. כמו כן, הוא מתחייב לפעול תוך שיתוף פעולה מלא ובצורה מיטבית על מנת להסיר את התכנים מהאתר או האתרים שאליהם העתיק את החומרים המוגנים של המגשרים, גם אם אלה אינם נמצאים עוד תחת שליטתו;

קישורים ואתרים של צדדים שלישיים

הקישורים המובאים באתר אל אתרים של צדדים שלישיים מובאים לידיעה בלבד, וכמו שהם. אין לחברה כל אחריות לגבי כל אתר של כל צד שלישי. כמו כן, אין כל אחריות כי האתרים האחרים זמינים או מאובטחים כנדרש. גולש אשר בוחר לעבור דרך הקישורים באתר לאתרים של צדדים שלישיים עושה זאת על אחריות בלבד, והוא מוסכים ומודיע מראש כי אין לו ולא יהיו לו כל טענות כלפי המגשרים.

תוכן גולשים ותגובות

ככל שניתן באתר להוסיף תוכן גולשים, בין אם כתגובות, טוקבקים, או בכל צורה אחרת שהיא, מובהר בזאת כי כל גולש המוסיף תוכן עושה זאת על אחריותו שלו בלבד. הגולשים מסכימים ומצהירים בזאת כי אינם להם ולא תהיה להם כל טענה כנגד המגשרים בכל הקשור לתכנים ולתוכן גולשים בכל צורותיהם. כמו כן, הגולשים מסכימים כי לא תהיה לגולשים כל טענה כנגד המגשרים בדבר תוכן פוגעני או מסיט או מפר כל חוק. מובהר בזאת כי בכל מקרה בו התווסף תוכן גולשים לאתר, ומי מהגולשים חושב שאינו עומד בקנה אחד עם החוק, או עם אופי האתר, ניתן לפנות אל המגשרים באמצעות פרטי ההתקשרות שבתחתית מסמך זה ולהודיע על כך.

תניית שיפוט בלעדית

מובהר בזאת כי הגולש מצהיר ומסכים כי בכל מקרה של סכסוך בינו לבין המגשרים או מי מנציגיה, עובדיה, או מי מטעמם, תהיה סמכות בלעדית לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב  ולו בלבד. כל התדיינות משפטית או אחרת תהיה בפני בית המשפט המוסמך, כאמור לעיל.

אחריות

הגולש מצהיר ומסכים לדברים הבאים:

א. הוא קרא, הבין, והסכים עם כל האמור בתנאי שימוש אלה, על כל סעיפיהם, נספחיהם וקישוריהם.

ב. מובהר בזאת כי האמור באתר אינו ייעוץ רפואי, אינו ייעוץ מקצועי ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי בכל נושא שהוא. יש להתייעץ עם מומחה בכל תחום מבוקש, ולא להסתמך על האמור באתר.

ג. העצות והדעות המובאות אינן בהכרח מייצגות את דעת המגשרים;

ד. הגם שהמגשרים פועלת שהמידע שמופיע באתר יהיה מדויק ומושלם, ייתכנו טעויות באמור באתר. הגולש מבהיר בזאת כי אין לו כל טענות כנגד המגשרים בגין טעויות או מידע שגוי או מידע שאינו מעודכן שהופיע באתר.

מדיניות הפרטיות

מבוא

ברוכים הבאים לאתר של המגשרים (להלן "המגשרים") המגשרים מכבדת את פרטיותם של המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מפעילה ומפרסמת בזאת את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתרים.  השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנכם מתבקשים לקרוא אותם בקפידה.

כללי

באתר האינטרנט (בגרסאותיו השונות – במחשב, בטאבלט, בטלפון החכם) נאסף מידע אודות המבקרים בו. חלק מהמידע הזה מאפשר לזהות את הגולש באופן אישי. מידע זה הוא מידע שהגולש מוסר ביודעין, למשל בעת שהוא מבצע רישום לשירותי האתר. חלק אחר מהמידע אינו מזהה את הגולש באופן אישי ולא נשמר ביחד עם פרטיו ומשמש כמידע סטטיסטי מצטבר.

מאגרי המידע

נתוני הנרשמים באתר המגשרים נשמרים במאגר המידע של המגשרים.

רישום לשירותי האתר

כאשר תדרש/י להשאיר את פרטייך אישיים במהלך גלישה באתר. המידע הנחוץ רק על מנת שנוכל לתת את השירות באופן מיטבי. המידע שייאסף יהיה בעיקרו כגון: שם, כתובת, כתובת אי-מייל, טלפון וכד' שנמסר לנו על ידי המשתמש ומרצונו.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתרים, לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים, לשנות או לבטל שירותים ותכנים המופיעים באתר, להתאים את המודעות והתוכן שיוצג בעת הביקור באתר לתחומי העניין שלך.

המידע שישמש את המגשרים יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

דיוור ישיר באמצעות המייל

המגשרים שולחת לנרשמים באתר מעת לעת מידע בדבר שירותיה (דיוור, ניוזלטר) וכן מידע שיווקי או פרסומי באמצעות המייל. מידע כזה נשלח רק אם ניתנה הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת ניתן לבטל את ההסכמה ולהפסיק לקבלו.

המגשרים לא תמסור את פרטיהם האישיים של הנרשמים למפרסמים. עם זאת, המגשרים רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר. מידע סטטיסטי כזה שיועבר לא מזהה את הנרשמים אישית.

מסירת מידע לצד שלישי

המגשרים לא תעביר לצד שלישי פרטים אישיים של הנרשמים והמידע שנאסף על פעילותם באתר אלא במקרים הבאים: אם בוצעו באתר פעולות שבניגוד לחוק. במצב של מחלוקת משפטית בינינו המחייב חשיפת פרטיך. היה ויתקבל צו מבית משפט המורה למסור את פרטיך או מידע אודותיך לצד שלישי. 

עוגיות (Cookies)

אנו משתמשים ב"עוגיות" (Cookies) בכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאמת פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיהם האישיות של המבקרים בו ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

אבטחת מידע

המגשרים מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, המגשרים לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה כזאת יש להפנות info@hamegashrim.com  או באמצעות דואר רגיל אל: עמק דותן 25, מודיעין. אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתרים.

אנחנו עושים את המיטב, כדי לספק לכם את המידע, התכנים והכלים הטובים ביותר.

למידע נוסף אודות שירותי הקליניקה לגישור ו/או המרכז לאימון מגשרים מבית "המגשרים"

מוזמנים לפנות אלינו בטלפון 6388* או למייל info@hamegashrim.com 

גלישה נעימה,

המגשרים